Thursday, Jun. 21, 2018

I Want You (She’s So Heavy)

I Want You (She’s So Heavy)
(Lennon-McCartney)

I want you
I want you so bad
I want you,
I want you so bad
It’s driving me mad, it’s driving me mad.
I want you
I want you so bad,  babe
I want you,
I want you so bad
It’s driving me mad, it’s driving me mad.
I want you
I want you so bad, babe
I want you,
I want you so bad
It’s driving me mad, it’s driving me mad.
I want you
I want you so bad
I want you,
I want you so bad
It’s driving me mad, it’s driving me mad.
She’s so…heavy, heavy

She’s so…heavy, she’s so heavy

I want you, I want you so bad

I want you, I want you so bad,

It’s driving me mad, it’s driving me mad

I want you, you know I want you so bad, babe

I want you, you know I want you so bad

It’s driving me made it’s driving me mad

She’s so…